naar inhoud

Inkomensgarantie ouderen

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering die toegekend wordt aan bejaarde personen die over onvoldoende financiële middelen beschikken. Ze vervangt het vroegere 'gewaarborgde inkomen'.

Het bedrag van de inkomensgarantie voor ouderen is afhankelijk van het al dan niet delen van dezelfde hoofdverblijfplaats met één of meerdere personen.  

Het basisbedrag wordt toegekend als de aanvrager dezelfde hoofdverblijfplaats deelt met een of meerdere personen.
Het verhoogde basisbedrag wordt toegekend als de aanvrager zijn hoofdverblijfplaats niet met anderen deelt, dus als de aanvrager alleenstaande is.

Voorwaarden

Om een IGO te bekomen, worden eerst alle bestaansmiddelen van de aanvrager in kaart gebracht. Je moet ook voldoen aan een aantal voorwaarden in verband met leeftijd, nationaliteit en woonplaats.

Hoe aanvragen

In bepaalde gevallen onderzoekt de Rijksdienst voor Pensioenen automatisch of je recht hebt op een IGO,  zoals bij een pensioenaanvraag en wanneer een bruggepensioneerde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

Personen die een IGO willen bekomen, kunnen zelf ook een aanvraag indienen bij de RVP. Als de aanvraag aanvaard wordt, zal de aanvrager een bedrag ontvangen dat rekening houdt met zijn gezinssituatie.

Als je hulp wenst bij het aanvragen van een IGO, kan je langskomen bij de welzijnsdienst van het Sociaal Huis.