naar inhoud

Leerlingenbegeleiding

Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

CLB voor het gemeentelijk basisonderwijs: Oude Beestenmarkt 6 , 8630 Veurne, tel. 058.31.16.14

CLB voor het vrij onderwijs: Hoofdzetel: Oude Beestenmarkt 6, 8630 Veurne, tel. 058.31.16.14

CLB van het gemeenschapsonderwijs: Grauwe Broedersstraat 73, 8600 Diksmuide, tel. 051.50.19.88

 

Website onderwijs in Vlaanderen

www.ond.vlaanderen.be  

Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar