naar inhoud

Adviesraden

't Manneke uit de mane

De adviesorganen staan het bestuur bij in de uitwerking van het beleid. Ze brengen advies uit aan het College van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Hun samenstelling bestaat uit leden van verenigingen of belangengroepen. Heel beperkt maken ook gemeenteraadsleden of personen aangewezen door de politieke partijen er deel van uit.

Stedelijke adviesraden

Cultuurraad
Voorzitter: Didier Vercooren, didier.vercooren@hotmail.com, 051 62 51 20.
Contact bij stad: Sylvie Anzempamber, M. Doolaeghestraat 2, 8600 Diksmuide, vrije.tijd@diksmuide.be, 051 79 32 60.

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro)
Voorzitter: Karel Vandenberghe, Broekstraat 3, 8600 Diksmuide, karel.vandenberghe@gmail.com.
Contact bij stad: kenny Arickx, Heernisse 6, 8600 Diksmuide, kenny.arickx@diksmuide.be, 051 79 31 34.

Noord-Zuidraad
Voorzitter: Rik Maekelberg, rik.maekelberg@skynet.be.
Contact bij stad: Patricia Taveirne, Heernisse 6, 8600 Diksmude, noord-zuid@diksmuide.be, 051 79 31 40.

Jeugdraad
Voorzitter: Gentiel Desnouck, Rijkswachtstraat 18, 8600 Diksmuide, 0478 41 57 68, gentieldesnouck@hotmail.com.
Contact bij stad: Loeka Quissens, Koning Albertstraat 24, 8600 Diksmuide, jeugdconsulent@diksmuide.be, 051 79 32 70.

Landbouwraad
Voorzitter: Isabelle De Wispelaere, Oostkerkestraat 34, 8600 Diksmuide, pdelputte@telenet.be, 051 55 58 52.
Contact bij stad: Rosita Top, Heernisse 6, 8600 Diksmuide, rosita.top@diksmuide.be, 051 79 31 90.

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
Voorzitter: Vicky Depaepe, Lijnzandstraat 17, 8600 Diksmuide, vicky_depaepe@hotmail.com.
Contact bij stad: Marijke Van Rintel, Koning Albertstraat 24, 8600 Diksmuide, marijke.van.rintel@diksmuide.be, 051 79 32 73.

Milieuraad
Voorzitter: Dirk Laplasse, Stationsstraat 24, 8600 Diksmuide, 051 50 14 66, dirklaplasse@hotmail.com.
Contact bij stad: Silke Willaert, Heernisse 6, 8600 Diksmuide, silke.willaert@diksmuide.be, 051 79 31 43.

Seniorenadviesraad
Contact bij stad: Els Terryn, IJzerheemplein 4, 8600 Diksmuide, els.terryn@diksmuide.be, 051 793 793.

Sportraad
Voorzitter: Mieke Jensen, Finnentropstraat 11, 8600 Diksmuide, 0478 24 31 45, mieke.jensen@telenet.be.
Contact bij stad: Caroline Dhulster, Pluimstraat 18, 8600 Diksmuide, caroline.dhulster@diksmuide.be, 0492 97 05 96.

Sociaal beleid
Contact bij het Sociaal Huis: IJzerheemplein 4, 8600 Diksmuide, 051 793 793, sociaal.huis@diksmuide.be.

Verbroederingscomité
Voorzitter: Liliane Bruynooghe, Firmin Deprezstraat 19, 8600 Diksmuide, 051 50 16 89, liliane.bruynooghe@telenet.be.
Secretaris: Nadine Lamote, Tuinwijk 23, 8600 Diksmuide, lamote.nadine@telenet.be.

Stedelijke overlegorganen

Drugsoverlegplatform (DOP)
Voorzitter: Jan Van Acker, IJzerlegerstraat 2, 8600 Diksmuide, 0495 52 20 53, 051 50 45 15, jan.van.acker@diksmuide.be
Contact bij stad: Marijke Van Rintel, Koning Albertstraat 24, marijke.van.rintel@diksmuide.be, 051 79 32 73.

Verkeersraad
Voorzitter: Lies Laridon, IJzerlaan 58, 8600 Diksmuide, 0477 24 62 91, lies.laridon@diksmuide.be.  
Contact bij stad: Jorne Demarcke, Heernisse 6, mobiliteit@diksmuide.be  051 79 30 32.

Handelend Diksmuide
Voorzitter: Lies Laridon, IJzerlaan 58, 8600 Diksmuide, 0477 24 62 91, burgemeester@diksmuide.be.
Contact bij stad: Ilse Laverge, stadhuis, Grote Markt, 8600 Diksmuide, ilse.laverge@diksmuide.be, 051 79 30 14.

VZW’s

Centrummanagement
Voorzitter: Koen De Hantsetters, Wagenmakerijstraat 5, 8600 Diksmuide.
Contact bij stad: dienst lokale economie, stadhuis, Grote Markt 6, 8600 Diksmuide, centrummanager@diksmuide.be, 051 79 30 30.

Zebra EVA vzw (beheerraad bibliotheek en CC Kruispunt)
Voorzitter: Werner Decoutere, Viconiastraat 1, 8600 Diksmuide, wd@kantoor-decoutere.be, 051 55 55 27.
Contact bij stad (bib): Karline Derycke, Koning Albertstraat 24, 8600 Diksmuide, karline.derycke@diksmuide.be, 051 79 32 91.
Contact bij stad (CC Kruispunt): Caroline Vansteelandt, Maria Doolaeghestraat 2, 8600 Diksmuide, cultuurcentrum@diksmuide.be, 051 79 32 52.

Openingsuren & contact

Communicatie

Tel.
051 79 32 15
e-mail
info@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 14 tot 17 uur