naar inhoud

Adviesraden

De adviesraden staan het bestuur bij in de uitwerking van het beleid. Ze brengen advies uit aan het College van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

Een adviesraad bestaat uit een stuurgroep die inspraakacties organiseert via (tijdelijke) teams (werkgroepen)*, bevragingen en infosessies. Sommige adviesraden organiseren ook activiteiten in samenwerking met de stedelijke diensten.

Zowel leden van verenigingen als onafhankelijke individuen kunnen zich engageren voor een stuurgroep of een team. Heel beperkt maken ook gemeenteraadsleden of personen aangewezen door de politieke partijen er deel van uit.

* geldt niet voor de GECORO

Stedelijke adviesraden

Cultuurraad
Voorzitter: Didier Vercooren, didier.vercooren@hotmail.com, 0497 19 22 69.
Contact bij stad: Tom Durie, Maria Doolaeghestraat 2b, 8600 Diksmuide, tom.durie@diksmuide.be, 051 79 32 50.

Drugosoverlegplatform (DOP)
Contact bij de stad: Severine Dierendonck, IJzerheemplein 4, 8600 Diksmuide, severine.dierendonck@diksmuide.be, 051 793 793.

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro)
Voorzitter: Thomas Goethals, goethals.thomas1@gmail.com, 0496 97 80 29
Contact bij stad: Kenny Arickx, Heernisse 6, 8600 Diksmuide, kenny.arickx@diksmuide.be, 051 79 31 34.

Jeugdraad
Contact bij stad: Michelle Busschaert, Koning Albertstraat 24, 8600 Diksmuide, jeugd@diksmuide.be, 051 79 32 74.

Landbouwraad
Voorzitter: Isabelle De Wispelaere, Oostkerkestraat 34, 8600 Diksmuide, pdelputte@telenet.be, 051 55 58 52.
Contact bij stad: Rosita Top, Grote Markt 6, 8600 Diksmuide, rosita.top@diksmuide.be, 051 79 31 90.

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
Voorzitter: Veerle Campe, veerle.campe@telenet.be.
Contact bij stad: Marijke Van Rintel, Koning Albertstraat 24, 8600 Diksmuide, marijke.van.rintel@diksmuide.be, 051 79 32 70.

Milieuraad
Voorzitter: Dirk Laplasse, Stationsstraat 24, 8600 Diksmuide, 051 50 14 66, dirklaplasse@hotmail.com.
Contact bij stad: Jeroen De Rudder, Heernisse 6, 8600 Diksmuide, jeroen.de.rudder@diksmuide.be, 051 79 31 43.

Noord-Zuidraad
Voorzitter: Rik Maekelberg, rik.maekelberg@skynet.be.
Contact bij stad: Ilse Laverge, Grote Markt 6, 8600 Diksmude, ilse.laverge@diksmuide.be, 051 79 30 36.

Seniorenadviesraad
Contact bij stad: Katrien Matte, IJzerheemplein 4, 8600 Diksmuide, katrien.matte@diksmuide.be, 051 793 793.

Sportraad
Contact bij stad: Maxime Hosten, Pluimstraat 18, 8600 Diksmuide, maxime.hosten@diksmuide.be, 051 79 33 00.

Verbroederingscomité
Liliane Bruynooghe, voorzitster, Firmin Deprezstraat 19A, liliane.bruynooghe@outlook.be 
Kris Quaegebeur, secretaris, Morgen-niet-straat 7, krisquaegebeur@hotmail.com.

Stedelijke overlegorganen

Verkeerscommissie
Voorzitter: Lies Laridon, IJzerlaan 58, 8600 Diksmuide, 0477 24 62 91, lies.laridon@diksmuide.be.  
Contact bij stad: Thomas Ureel, Heernisse 6, thomas.ureel@diksmuide.be, 051 79 30 32.

Handelend Diksmuide
Voorzitter: Lies Laridon, IJzerlaan 58, 8600 Diksmuide, 0477 24 62 91, lies.laridon@diksmuide.be.
Contact bij stad: Ilse Laverge, Grote Markt 6, 8600 Diksmuide, ilse.laverge@diksmuide.be, 051 79 30 35.

VZW’s

Centrummanagement
Secretariaat: dienst lokale economie, stadhuis, Grote Markt 6, 8600 Diksmuide, lokale.economie@diksmuide.be, 051 79 30 35.

Zebra EVA vzw (beheerraad bibliotheek en CC Kruispunt)
Voorzitter: Werner Decoutere, Viconiastraat 1, 8600 Diksmuide, wd@kantoor-decoutere.be, 051 55 55 27.
Contact bij stad (bib): Daisy Fonteyne, Koning Albertstraat 24, 8600 Diksmuide, daisy.fonteyne@diksmuide.be, 051 79 32 91.
Contact bij stad (CC Kruispunt): Maria Doolaeghestraat 2, 8600 Diksmuide, info@cckruispunt.be, 051 79 32 50.

E-loket

  • Stel je kandidaat voor een adviesraad

    Formulier