naar inhoud

Belasting op leegstaande woningen en gebouwen

De stad heft al meer dan tien jaar een belasting op verwaarloosde gebouwen. De categorie verwaarloosde terreinen wordt toegevoegd. Met deze belasting wil de stad voorkomen dat er verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen opduiken in het straatbeeld en dat de uitstraling van de stad hieronder lijdt. In het eerste jaar na de vastlegging van de verwaarlozing is er geen belasting verschuldigd. We geven eigenaars één jaar de kans om de verwaarlozing op te kuisen. Indien de verwaarlozing niet is opgelost na één jaar is een belasting verschuldigd. Ook deze belasting stijgt naarmate de verwaarlozing langer blijft aanslepen. Uiteraard zijn er vrijstellingen voorzien voor eigenaars die een pand net hebben verworven, ingeval de woning of het gebouw gerenoveerd wordt of bij overmacht.