naar inhoud

Belasting op leegstaande woningen en gebouwen

Langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet voorkomen en bestreden worden om verloedering van het straatbeeld tegen te gaan.

In het eerste jaar na de vastlegging van de leegstand is er geen belasting verschuldigd. Deze belasting stijgt naarmate de leegstand langer blijft aanslepen. Er zijn evenwel een aantal vrijstellingen in het reglement voorzien.

Het volledige reglement kun je rechts op deze pagina (of onderaan voor smartphones) downloaden.