naar inhoud

Belastingen op tweede verblijven

De stad heft een belasting op de tweede verblijven op het grondgebied. Het tweede verblijf wordt immers niet geregistreerd als hoofdverblijfplaats waardoor de eigenaar niet bijdraagt in de aanvullende personenbelasting, hoewel de betrokkene wel gebruikmaakt van de gemeentelijke infrastructuur en dienstverlening. De tarieven werden aangepast aan de gestegen levensduurte sinds de laatste grote tariefaanpassing in 2007 en houdt rekening met het feit dat deze tarieven voor een langere periode worden aangehouden. Verder wordt er een vrijstelling voorzien voor de tweede verblijven die geëxploiteerd worden als toeristische logies.