naar inhoud

Belastingen op tweede verblijven

De stad heft een belasting op de tweede verblijven op het grondgebied. Het tweede verblijf wordt immers niet geregistreerd als hoofdverblijfplaats waardoor de eigenaar niet bijdraagt in de aanvullende personenbelasting, hoewel de betrokkene wel gebruikmaakt van de gemeentelijke infrastructuur en dienstverlening. Er wordt een vrijstelling voorzien voor:

  • de tweede verblijven die geëxploiteerd worden als toeristische logies;
  • de woongelegenheden die effectief geïnventariseerd zijn op de gemeentelijke inventarislijst voor leegstaande woningen;
  • gebouwen waarvoor in hetzelfde jaar een vaststelling van meer dan 8 punten is gebeurd inzake de belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen.

De belastingplichtige moet jaarlijks met bewijsstukken aantonen dat het om een tweede verblijf gaat. Het volledige reglement kun je rechts op deze pagina downloaden.

Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar