naar inhoud

Belasting op toeristische logies

De stad heeft dergelijk belastingreglement al sinds 2008. Het nieuwe reglement is gebaseerd op de definities die opgenomen zijn in het Logiesdecreet. De tarieven zijn gedifferentieerd per categorie (hotel, gastenkamer of vakantiewoning) en worden berekend op de maximale personencapaciteit. We willen de exploitanten van toeristische logies de kans geven om deze tariefwijziging te kunnen doorrekenen aan hun klanten en beperken daarom de belasting tot 75% van het verschuldigde bedrag voor het jaar 2014. Vanaf 2015 worden ze belast aan 100%. Vakantielogies die niet aangemeld of vergund zijn, worden belast als tweede verblijf.