naar inhoud

Belasting op terrassen

De stad heft een belasting op terrassen op het grondgebied van stad. De tarieven zijn ingedeeld in drie categorieën met name de Grote Markt (27 euro/m²), het stadscentrum (18 euro/m²) en de dorpen (8 euro/m²). De tarieven werden aangepast aan de gestegen levensduurte sinds de laatste grote tariefaanpassing in 2007 en rekening houdende met het feit dat deze tarieven voor een langere periode worden aangehouden.