naar inhoud

Belasting op reclamedragers en aanplakborden

Met deze sturende belasting wil het stadsbestuur de visuele hinder die reclame langs de openbare weg veroorzaakt beperken. Deze belasting geldt enkel voor reclamedragers groter dan 1 m² die zichtbaar zijn vanop de openbare weg. 


Reclame door en voor sociaal-culturele verenigingen zijn vrijgesteld, op voorwaarde dat ze niet langer dan zes weken voor de aankondiging van hun activiteit worden geplaatst en binnen de twee weken na de activiteit worden weggehaald. Let wel: dat betekent niet dat je zomaar overal op de openbare weg kunt aanplakken. Dit kan maar na toestemming van het college van burgemeester en schepenen. Aanplakken zonder toestemming wordt beboet met een GASboete. Zie http://www.diksmuide.be/product/392/gas-reglement

Het volledige reglement kun je rechts op deze pagina downloaden.

Toestemming vragen

Vul het formulier onder 'downloads' in en bezorg het aan de financiële dienst.  

Bekijk ook

Meer tips over het organiseren en promoten van activiteiten vind je op http://www.diksmuide.be/zelf-organiseren

Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar