naar inhoud

Belasting op reclamedragers en aanplakborden

Met deze sturende belasting wil het stadsbestuur de visuele hinder die reclame langs de openbare weg veroorzaakt beperken.

Voor wie

Het reglement met de tarieven kan je downloaden rechts op deze pagina.

Belangrijkste zaken zijn:

- Deze belasting geldt enkel van toepassing voor reclamedragers groter dan 1 m² die zichtbaar zijn van op de openbare weg.

- Reclame door en voor sociaal-culturele verenigingen zijn vrijgesteld, tenzij ze langer dan 6 weken blijven staan/hangen.
Let wel: dat betekent niet dat je zo maar overal op de openbare weg kunt aanplakken. Dit kan maar na toestemming van het college van burgemeester en schepenen. Aanplakken zonder toestemming wordt beboet met een GASboete. Zie http://www.diksmuide.be/product/392/gas-reglement

Hoe aanvragen

Aanvragen kan via het e-formulier of via de financiële dienst:

051 79 32 30
financiele.dienst@diksmuide.be

 

 

Bekijk ook

Meer tips over het organiseren en promoten van activiteiten vind je op http://www.diksmuide.be/zelf-organiseren