naar inhoud

Belasting op openlucht recreatieve verblijven

De stad heeft dergelijk belastingreglement al sinds 2008 (belasting op kampeerterreinen). Het nieuwe belastingreglement is gebaseerd op de definities die opgenomen zijn in het logiesdecreet. De tarieven zijn gedifferentieerd per categorie (verblijfplaatsen, toeristische plaatsen, kampeerplaatsen voor kortverblijvers, tentenweide en kampeerautoplaatsen) en worden berekend op de maximale personencapaciteit. De bedragen werden geïndexeerd aan de gestegen levensduurte en houdt rekening met het feit dat deze tarieven voor een langere periode aangehouden worden.