naar inhoud

Belasting op onbebouwde bouwgronden

Dit is een sturende belasting waarmee de stad onbebouwde percelen wil activeren. Door de belasting op onbebouwde percelen komen er bouwgronden op de markt tegen redelijke prijzen en kan Diksmuide nieuwe inwoners aantrekken. De tarieven werden aangepast aan de gestegen levensduurte sinds de laatste grote tariefaanpassing in 2001 en rekening houdende met het feit dat deze tarieven voor een langere periode worden aangehouden.