naar inhoud

Belasting op niet-geadresseerd drukwerk

De belasting op niet geadresseerde drukwerken bestaat al geruime tijd. Het huidige reglement loopt eind 2013 ten einde en werd vernieuwd voor de periode 2014-2019. De tarieven worden aangepast aan de gestegen levensduurte. Bij de verhoging werd rekening gehouden met het feit dat de tarieven opnieuw voor zes jaar geldig blijven. Verder zijn er nog enkele kleinere wijzigingen.

  • Het belastbaar gewicht wordt verminderd tot 20 gram. Dit wil zeggen dat alles vrijgesteld is tot en met 19 gram (vroeger 20 gram).
  • De vrijstellingen worden uitgebreid voor publicaties van bewonersplatforms en feestcomités.
  • Enkel sport, jeugd, socio-culturele verenigingen, onderwijsinstellingen en politieke bewegingen die hun hoofdactiviteit hebben op het grondgebied van de stad krijgen nog vrijstelling voor één publicatie per jaar voor hun vereniging of instelling.
  • Voor de berekening van het aantal brievenbussen wordt voortaan een beroep gedaan op het aantal brievenbussen opgegeven door de diensten van B-Post.