naar inhoud

Belasting op niet-geadresseerd drukwerk

De belasting op niet geadresseerde drukwerken bestaat al geruime tijd. De tarieven werden aangepast aan de gestegen levensduurte. De vrijstellingen werden behouden.  Er werd een minimumtarief van 100 euro per verspreiding ingevoerd.

Het volledige reglement kun je rechts op deze pagina ( of onderaan voor smartphones) downloaden.