naar inhoud

Belasting op masten en pylonen

Het stadsbestuur voert vanaf 1 oktober 2013 tot en met 2019 een belasting in op allerhande masten en pylonen. Deze belasting wordt ingevoerd als compensatie voor de visuele vervuiling die deze masten en pylonen veroorzaken. Diksmuide wordt namelijk gekenmerkt door z’n uniek open landschap. Masten en pylonen verstoren dit unieke landschap en doen afbreuk aan de aantrekkingskracht. De belasting bedraagt 2.500 euro per jaar voor elke mast of pyloon die minimum 18,5 meter hoog is.