naar inhoud

Belasting op bedrijfsvestigingen

Dit belastingreglement is van toepassing voor elke economische activiteit. Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt berekend op basis van de oppervlakte.

Komt niet in aanmerking  voor de berekening van de oppervlakte:

  • voor alle bedrijven: de oppervlakte van groenzones en/of braakliggende grond
  • bijkomend voor land- en tuinbouwbedrijven: de weilanden en cultuurgronden.

Het volledige reglement kun je rechts op deze pagina (of onderaan voor smartphones) downloaden.