naar inhoud

Belasting op bedrijfsvestigingen

Dit belastingreglement is van toepassing voor elke economische activiteit. De tarieven zijn afhankelijk van het soort bedrijf, de mogelijke milieuvergunning en de oppervlakte die het bedrijf inneemt. Voor landbouwbedrijven is er een forfaitaire prijs, afhankelijk van hun milieuvergunning. De tarieven werden aangepast aan de gestegen levensduurte sinds de laatste grote tariefaanpassing in 2007 en rekening houdende met het feit dat deze tarieven voor een langere periode worden aangehouden.