naar inhoud

Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing

Het belastingreglement op de onroerende voorheffing werd goedgekeurd. De stad heft een aanvullende belasting op de onroerende voorheffing die geïnd wordt door de Vlaamse overheid. De aanvullende belasting bedraagt, 1.354 opcentiemen.