naar inhoud

Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing

De gemeenteraad stelt jaarlijks de opcentiemen op de onroerende voorheffing die geïnd worden door de Vlaamse overheid vast. Momenteel bedragen deze 1.354 opcentiemen. 

Het volledige reglement kun je rechts op deze pagina (of onderaan voor smartphones) downloaden.