naar inhoud

Subsidie onderhoud knotbomen (kleine landschapselementen)

Het stadsbestuur verleent een subsidie van 10,- euro/boom voor het knotten van bomen, met een maximum van 20 bomen/jaar.

De toelage heeft tot doel het herstel, behoud en het regelmatig beheer van kleine landschapselementen, door landbouwers en particulieren, in het landelijk gebied aan te moedigen.

De subsidie kan bekomen worden voor streekeigen knotbomen. Knotwilg, knotpopulier en knotes zijn ongetwijfeld de meest voorkomende soorten in onze streek.