naar inhoud

Belasting op inzameling huishoudelijk afval (huisvuilzakken/gft)

We rekenen een contantbelasting aan op de inzameling van restafval, pmd en gft. Het volledige reglement kun je op deze pagina downloaden.