naar inhoud

Opzoeken, samenstellen en afleveren van administratieve stukken en inlichtingen - retributie

Beslissing gemeenteraad, in zitting van 23 september 2013.