naar inhoud

Parkeren in zones met beperkte parkeertijd - retributie

Een forfaitair bedrag wordt aangerekend zodra de gratis parkeerduur is overschreden of wanneer de bestuurder de richtlijnen rond het gebruik van de parkeerkaart niet heeft nageleefd. Dit forfaitair bedrag laat toe om gedurende maximum 4 opeenvolgende uren te parkeren in de zone met beperkte parkeertijd of op de openbare weg met een blauwe zone reglementering.

Het volledige reglement kun je op deze pagina downloaden.