naar inhoud

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning - retributie

Voor de aanvragen van stedenbouwkundige vergunning, stedenbouwkundige attesten, planologische attesten, meldingen en op de aanvraag en aflevering van een verkavelingsvergunning rekent de stad een retributie aan.