naar inhoud

Opbreken en herstellen van voetpaden en bestrating op individuele vraag - retributie

Particulieren en bedrijven doen af en toe een beroep op de technische dienst in het kader van bouw- of renovatieprojecten waarbij het openbaar domein aangepast of hersteld moet worden. Omdat dergelijke aanvragen geen verband houden met het algemene onderhoud van het openbaar domein worden de kosten doorgerekend aan de aanvrager. De tarieven worden elk jaar aangepast.

Het volledige reglement kun je rechts op deze pagina downloaden.