naar inhoud

Gebruik van het openbaar domein - retributie

De stad vraagt een retributie, wanneer de inname langer dan vijf dagen in beslag neemt. Deze inname kan namelijk storend zijn voor andere burgers. De tarieven zijn afhankelijk van de duur van het gebruik van het openbaar domein. Bij een langere periode liggen de tarieven hoger om mensen te stimuleren het gebruik zo beperkt mogelijk te houden. Voor personen die geen vergunning aanvragen (voor meer dan vijf dagen), die meer ruimte in gebruik nemen dan vergund of het openbaar domein langer in gebruik nemen dan afgesproken worden de tarieven met 50% verhoogd.