naar inhoud

Gebruik van het openbaar domein - retributie

Als het openbaar domein (voetpad, parkeerstrook, rijbaan) op gemeentewegen wordt ingenomen, moet er daarvoor een vergunning aangevraagd worden en moet je ook retributie betalen.

De aanvrager moet een retributie betalen van 0.75 euro/m² per dag met een minimumtarief van 15 euro. Het minimumtarief wordt aangerekend bij iedere aanvraag, ook bij een eventuele verlenging van de lopende vergunning van de lopende vergunning.