naar inhoud

Gebruik van het openbaar domein - retributie

Als het openbaar domein (voetpad, parkeerstrook, rijbaan) op gemeentewegen wordt ingenomen, moet je daarvoor een vergunning aanvragen en een retributie betalen.

De aanvrager betaalt 0.75 euro/m² per dag met een minimumtarief van 15 euro. Het minimumtarief wordt aangerekend bij iedere aanvraag, ook bij een eventuele verlenging van de lopende vergunning. De toelating moet ten minste 5 werkdagen voor de inname van het openbaar domein worden aangevraagd.

Het volledige reglement kun je rechts op deze pagina downloaden.