naar inhoud

Retributie op kermissen

Jaarlijks worden er het op het grondgebied van de stad diverse kermissen georganiseerd. De stad vraagt een vergoeding aan de uitbaters van de kermisattracties voor de kermissen in het centrum. Voor de kermissen, georganiseerd in de dorpen, wordt geen retributie gevraagd. Door maatschappelijke evoluties is de aantrekkingskracht van kermissen afgenomen. Het is moeilijk om voldoende interessante attracties naar Diksmuide te halen en daarom blijven de tarieven in het nieuwe retributiereglement op hetzelfde niveau. Het nieuwe tarief voor botsauto's wordt zelfs verlaagd. De forfaitaire energietarieven worden toegevoegd aan het reglement.