naar inhoud

Kermissen - retributie

Jaarlijks worden op het grondgebied van de stad diverse kermissen georganiseerd. De stad vraagt een vergoeding aan de uitbaters van de kermisattracties voor de kermissen in het centrum. Voor de kermissen in de dorpen wordt geen retributie gevraagd. Het volledige reglement kun je op deze pagina downloaden.