naar inhoud

Bodemattest

Wie een huis, stuk grond, bedrijf,… verkoopt en voor lange tijd verhuurt heeft een bodemattest nodig. Dit attest moet bij OVAM aangevraagd worden.

Een gedetailleerd overzicht kan u vinden op de site van OVAM: www.ovam.be.

Het bodemattest biedt rechtszekerheid voor de koper: het attest vermeldt immers of voor het perceel in kwestie verontreiniging werd vastgesteld, en zo ja, welke maatregelen er verder moeten getroffen worden. Een bodemattest is wettelijk verplicht aan te vragen.

De notaris zal dit zelf steeds doen en zal voorafgaand de noodzakelijke informatie opvragen bij de dienst Milieu. Er zal daarbij onderzocht worden of op uw grond een inrichting gevestigd is of was waarop een bodembedreigende activiteit werd uitgevoerd, opgenomen in de VLAREBO-lijst, of er zich een calamiteit heeft voorgedaan of als uw perceel reeds in het grondeninformatieregister is opgenomen.

Is dit het geval, dan moet er in de meeste gevallen een bodemonderzoek worden uitgevoerd door bodemsaneringsdeskundige. Het aanvraagformulier voor een bodemattest kan u via deze link downloaden.

Afhandeling

In meer dan 98% van de gevallen is het de behandelende notaris die het bodemattest aanvraagt en alle nodige info bij de gemeente zal opvragen. Wie het toch zelf wil doen, moet het formulier “aanvragen bodemattest” afhalen, de vastgestelde kostprijs betalen en overmaken aan OVAM.