naar inhoud

Verkeerscommissie

Het stadsbestuur zet in op een veilig en leefbaar verkeer en streeft naar een duurzame mobiliteit. Hiervoor werd de gemeentelijke verkeerscommissie opgericht die om de zes weken samenkomt.

De commissie adviseert het stadsbestuur over de vragen/voorstellen in de verkeerstechnische dossiers die haar worden voorgelegd. Op de agenda staan de geplande infrastructuuringrepen, plaatselijke verkeersproblemen en het verkeers- en mobiliteitsbeleid in het algemeen. De verkeerscommissie behandelt ook alle vragen en problemen van inwoners in verband met verkeersveiligheid en -leefbaarheid, parkeren, openbaar vervoer, …

De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de politieke fracties en deskundigen (vertegenwoordigers van het Vlaams departement mobiliteit en openbare werken, de administratie wegen en verkeer, de politie en de technische dienst van de stad).

Voorzitter
Lies Laridon, IJzerlaan 58, Diksmuide, burgemeester@diksmuide.be 051 79 30 00

Contact bij het stadsbestuur
Dienst Mobiliteit, Heernisse 6, 8600 Diksmuide, mobiliteit@diksmuide.be, 051 79 30 32