naar inhoud

De jaarrekening

De jaarrekening geeft, in tegenstelling tot de geraamde financiële gegevens uit het meerjarenplan en het budget, de gerealiseerde resultaten weer van de werking van het OCMW en dit per kalenderjaar. De jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen.

Bekijk ook

Het overzicht van de jaarrekeningen.