naar inhoud

Meerjarenplan OCMW 2014-2019

Het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Diksmuide is de financiële vertaling van de beleidsnota “1 Diksmuide” die het OCMW in nauwe samenwerking met Stad Diksmuide heeft opgesteld. De nota werd vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 30 december 2013, en een eerste maal aangepast door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 25 november 2014.

Op 23 november 2015 werd de 2de aanpassing van dit plan goedgekeurd.

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

De strategische nota beschrijft de prioritaire beleidsdoelstellingen.

De financiële nota bestaat uit het financieel doelstellingenplan en de staat van het financieel evenwicht. Vooral deze laatste berekening is belangrijk. De staat van het financieel evenwicht bevat voor elk financieel boekjaar een berekening van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge.