naar inhoud

Slachtbewijs

Alle slachtingsaanvragen worden geregeld via Saninet. Iedere eigenaar krijgt éénmalig een registratienummer toegekend die geldig is voor alle slachtingen. Dit formulier kan worden afgehaald op de financiële dienst, Heernisse 6.

Bijkomend dient voor thuisslachtingen (bv. varkens, schapen en geiten) een slachtbewijs afgehaald te worden eveneens op de financiële dienst.

Voor slachtingen die in het slachthuis gebeuren (runderen, kippen …) krijgt de eigenaar een slachtbewijs in het slachthuis zelf.

Meer info

Info: financiële dienst, ontvangerij@stad.diksmuide.be, 051 79 32 30