naar inhoud

Paardachtigen - identificatie

Informatie betreffende de identificatie en de encodering van de paarden in een centrale gegevensdatabank voor iedereen die een paard, pony of ezel heeft, ongeacht deze al dan niet in een stamboek geregistreerd zijn.

De identificatie gebeurt met een erkend dierenarts door middel van:
- het inplanten van een microchip,
- het afleveren van een paspoort met een beschreven en grafisch signalement,
- het encoderen in een centrale gegevensbank en, als bewijs daarvan, het afleveren van een mutatiedocument

De identificatie moet gebeuren uiterlijk vier maand na de geboorte van het veulen en zeker voordat ze gespeend worden of van sanitair verantwoordelijke veranderen.

Elk paard dat definitief op het Belgisch grondgebied binnengebracht wordt, dient binnen de 30 dagen na aankomst geïdentificeerd te worden.

Procedure in de praktijk

Elk dossier van identificatie wordt opgestart met de indiening van een aanvraag om identificatie. De eigenaar of zijn mandataris hebben de plicht om een aanvraag in te dienen. De formulieren voor de aanvraag kunnen worden aangevraagd op het gemeentehuis of bij de Belgische en de Vlaamse Confederatie van het paard, Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee, Telefoon 016 47 99 80

De procedure is iets verschillend naargelang het al dan niet om stamboekpaarden gaat.

Voor stamboekveulens
Het aanspreekpunt voor de identificatie van stamboekveulens is de fokkersvereniging. De eigenaar maakt samen met het geboortebericht de aanvraag om identificatie over aan het secretariaat van de fokkersvereniging. Bij ontvangst hiervan neemt de identificeerder (gekozen door de eigenaar) contact op met de eigenaar of sanitair verantwoordelijke en maakt hij een afspraak om te identificeren.

Voor niet stamboekveulens, oude paarden, slachtveulen
De eigenaar maakt de aanvraag om identificatie over aan de beheerder van de centrale gegevensbank (vzw Belgische Confederatie van het Paard )die de eerste gegevens encodeert en het dossier overmaakt aan de identificeerder. Bij ontvangst hiervan neemt de identificeerder (gekozen door de eigenaar) contact op met de eigenaar of sanitair verantwoordelijke en maakt hij een afspraak om te identificeren.

Kostprijs: de forfaitaire prijs werd vastgelegd op 48,11 euro excl. btw.

Voor stamboekpaarden waarvoor het afleveren van het paspoort een bevoegdheid van de fokkersvereniging blijft alsmede voor paarden die reeds van een geldig paspoort voorzien zijn kan de kostprijs van het paspoort (12,58 euro excl. btw) in mindering gebracht worden.

Voor de veulens bestemd om te worden geslacht binnen hetzelfde jaar als hun geboortejaar wordt enkel de prijs van het encoderen van de gegevens aangerekend (11,38 euro excl. btw )

Sancties: de verantwoordelijke die voor zijn dieren de registratie en de identificatie niet uitvoert of handhaaft en de voorgeschreven documenten niet voorlegt wordt gestraft met een geldboete van minimaal 500 euro tot maximaal 25.000 euro. Bij herhaling binnen de drie jaar na een veroordeling wordt de straf verdubbeld.

Meer info

Vzw Belgische Confederatie van het Paard is bereikbaar via volgende kanalen:

- via de website: www.idpaarden.be
- via e-mail: info@vlacopaard.be
- via de post: Vzw Belgische Confederatie van het Paard

Dienst inschrijvingen Paarden
Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee
tel. 016 47 99 80,  fax 016 47 99 85

Openingsuren & contact

Landbouw

Tel.
051 79 31 90
e-mail
landbouw@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 14 tot 17 uur
Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar