naar inhoud

Cultuurraad

De cultuurraad buigt zich over het sociaal-culturele leven in Diksmuide en staat de stadsdiensten en het bestuur bij door het geven van advies of het mee op poten zetten van projecten.

Samenstelling

De stuurgroep bestaat momenteel uit

 • Didier Vercooren (voorzitter)
 • Stefaan Debruyne (secretaris)
 • Adelson Decat
 • Hubert Sanders
 • Mark Vanblaere
 • Lucas Famaey
 • Franky Debergh
 • Mieke Gunst
 • Stefaan Gheerardyn
 • Ilse Deruytter
 • Dietbrand Vandenberghe 

Deze groep komt 6 à 10 keer per jaar samen om onderstaande thema's te bespreken en participatieacties (vb open vergaderingen, bevragingen, opstart teams) op te zetten. 

Thema's

 • Amateurkunsten
  Diksmuide barst van het lokaal talent. Er zijn talrijke koren, fanfares, toneelkringen, schilders, beeldhouwers … Hoe kunnen we deze talenten het best ondersteunen?
 • Sociaal-culturele en toeristische aanbod
  Wat vinden inwoners en bezoekers van het sociaal-culturele en toeristische aanbod dat de stadsdiensten aanbieden?
 • Verenigingen en particulier initiatief
  Hoe kunnen we onze verenigingen het best ondersteunen? Welke subsidiekanalen zijn er? En welke infrastructuur stellen we ter beschikking? Ook nieuwe burgerinitiatieven willen we alle kansen geven
 • Bibliotheek
  Wat vinden inwoners van de collectie en de projecten van de bibliotheek?
 • Cultuurprijs
  Organisatie van de tweejaarlijkse Prijs voor Cultuurverdienste

Voorzitter

Didier Vercooren, didier.vercooren@hotmail.com, 0497 19 22 69

Contact bij het stadsbestuur

Tom Durie, tom.durie@diksmuide.be, 051 79 32 52

Jij hoort er ook bij

Heb je iets te vertellen over een van bovenstaande thema's? Neem zeker contact met ons op via dit formulier!
De stuurgroep zoekt momenteel vooral mensen die zich willen engageren voor kortlopende trajecten om enkele thema's te verdiepen. 

Jongeren kunnen (ook) terecht bij de jongerencultuurgroep Insert8600.