naar inhoud

Adviesraad cultuur

Samenstelling

Burgers en vertegenwoordigers van verenigingen. Gemeenteraadsleden kunnen geen deel uitmaken van de cultuurraad. De huidige cultuurraad bestaat officieel uit een stuurgroep van 12 leden. Deze kerngroep laat zich bijstaan door een aantal focusgroepen die samen met het jaarlijkse ontmoetingsplatform de tools zijn om inspraak te garanderen en om thema’s uit te diepen. Momenteel zijn volgende focusgroepen actief: - amateurkunsten - cultuurprijs - toerisme en erfgoed - ondersteuning verenigingsleven

Taak

De cultuurraad geeft advies over cultuur in onze stad in het belang van alle inwoners en alle initiatieven. De klemtoon ligt op de ondersteuning van het verenigingsleven, maar de stuurgroep coördineert ook het volledige culturele veld (met inbegrip van organisaties als CC Kruispunt en de bibliotheek, vrijetijdsbeleid en toerisme, monumentenzorg en cultuurbewaring) en legt bruggen naar andere sectoren zoals welzijn  en jeugd.

Aantal vergadermomenten

De stuurgroep vergadert 6 à 10 keer per jaar. De focusgroepen komen bijeen volgens noodwendigheid. Minstens 1 keer per jaar is er een ontmoetingsplatform voor alle burgers en verenigingen.

Huidige voorzitter

Didier Vercooren, didier.vercooren@hotmail.com, 0497 19 22 69

Contact bij het stadsbestuur

Tom Durie, tom.durie@diksmuide.be, 051 79 32 52

Profiel van de leden

Als stuurgroeplid engageer je je om frequente contacten te onderhouden met het brede sociaal-culturele veld. Als je lid bent van een vereniging, dient je engagement in de cultuurraad het belang van je eigen vereniging te overstijgen. Leden van de focusgroepen gaan meestal een projectmatig engagement aan en dienen enige kennis van het onderwerp van de focusgroep te hebben.

Openingsuren & contact

Cultuurdienst

Tel.
051 79 32 50
e-mail
info@cckruispunt.be