naar inhoud

Subsidies sociaal-culturele initiatieven

Stad Diksmuide ondersteunt de sociaal-culturele verenigingen onder meer op financiële wijze. Om dit in goede banen te leiden zijn er twee subsidiereglementen. Je vindt ze rechts op deze pagina.
 
Structurele en basissubsidies
Verenigingen die aan een minimum aantal voorwaarden voldoen, ontvangen jaarlijks 150 euro  basissubsidie. Daarnaast kunnen ze aanspraak maken op meer ondersteuning via het invullen van een uitgebreider dossier op basis van het voorbije werkjaar. De verdeling van de totale subsidiepot gebeurt via aan puntensysteem. 
Deadline: 15 maart.
 
Projectsubsidies
Voor eenmalige niet-commerciële evenementen en culturele projecten en kan een bijzondere toelage worden aangevraagd. Dit kan door verenigingen, maar ook door tijdelijke (bewoners)groepen en zelfs individuen.
Deadline: 3 maand voor de activiteit.
 
De belangrijkste wijzigingen
 • Beperkt aantal nieuwe criteria om meer punten te verdienen en aandacht te stimuleren voor communicatie, duurzaamheid, samenwerking, UiTPAS…
 • Herverdeling van de punten met opwaardering voor de koren en de toneelverenigingen
 • Nu ook een hoera!cheque van 100 euro voor buurt- en wijkfeesten
 • Nu ook een hoera!cheque van 100 euro voor een jubileumviering voor een tienjarig bestaan

De formulieren

Erkenning en structurele subsidies voor het voorbije werkjaar (puntensysteem)

Gewone verenigingen:
 • formulier 1.1
Actieve kunstbeoefening
 • Formulier 1.2: beeldende kunst
 • Formulier 1.3: harmonieën en fanfares
 • Formulier 1.4: toneelverenigingen
 • Formulier 1.5: koren

Projectsubsidies voor projecten die in de loop van het jaar zullen plaatsvinden
 • Formulier 2.1: Hoera!cheque voor Sint, kerst/nieuwjaar, jubilea, straat- en buurtfeesten
 • Formulier 2.2: subsidie voor kermissen
 • Formulier 2.3: subsidie voor bijzondere projecten 
 
We beseffen dat 2020 en 2021 allesbehalve gewone werkjaren zijn en dat veel geplande activiteiten noodgedwongen geannuleerd werden. Bij de eerste subsidieronde zal hier zeker rekening mee gehouden worden.
 
Aarzel niet om met vragen en ideeën voor projecten en activiteiten aan te kloppen bij de dienst cultuur en evenementen. Onze medewerkers zoeken samen met jou naar de gepaste begeleiding en ondersteuning!

Hoe aanvragen

Verenigingen en organisaties die vroeger al subsidies ontvangen hebben, ontvangen de nodige formulieren via mail.
Nieuwe verenigingen of tijdelijke organisaties kunnen alle info opvragen bij de dienst cultuur, info@cckruispunt.be
 

Bekijk ook

Meer tips en ondersteuning vind je op www.diksmuide.be/evenementen-organiseren