naar inhoud

Rechtspositieregeling

De rechtpositieregeling is een handleiding van alle rechten en plichten van de werknemer, vastgesteld door de gemeenteraad na overleg met de vakbonden.

Voor wie

Voor alle werknemers van het stads- en het OCMW-bestuur. In bijlage vind je een aparte  rechtspositieregeling voor het personeel van het stad en voor het personeel van het OCMW.

Bij het OCMW vind je een rechtspositieregeling per categorie. Wie behoort onder welke categorie:

  • categorie 1: alle personeelsleden met een functie die ook in het stadsbestuur bestaat.
  • categorie 2: alle personeelsleden, die een specifieke functie hebben in het OCMW, dat niet bestaat in het stadsbestuur.
  • categorie 3: alle personeel van het verzorgende, verplegende en dienstverlenende instellingen en diensten van het OCMW.Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar