naar inhoud

Verordeningen

Verordeningen leggen voor het grondgebied een aantal bouw- of stedenbouwkundige regels vast.

 

Verordeningen op 3 niveaus

 

Elke overheid kan stedenbouwkundige verordeningen laten vaststellen. Een verordening van een lagere overheid mag niet strijdig zijn met een verordening van een hogere overheid.

 

Op vandaag zijn er op het grondgebied van Diksmuide volgende gemeentelijke, provinciale en gewestelijke verordeningen van toepassing.

 • Gewestelijke verordening toegankelijkheid
 • Gewestelijke verordening hemelwaterputten
 • Gewestelijke verordening weekendverblijven
 • Gewestelijke verordening voetgangersverkeer
 • Provinciale verordening overwelven van baangrachten
 • Gemeentelijke beplantingsverordening
 • Gemeentelijke verordening aanplant en rooien houtige beplantingen
 • Gemeentelijke verordening voorbouwlijn
 • Gemeentelijke verordening overwelven baangrachten
 • Gemeentelijke verordening hemelwater- en afvalwaterafvoer
 • Gemeentelijke verordening op de perceelafscheiding en de verharding van de voortuinstrook
 • Gemeentelijke verordening op parkeervoorzieningen