naar inhoud

Bijzonder plan van aanleg (BPA) - inzage

Een bijzonder plan van aanleg of BPA is een bestemmingsplan dat vroeger werd opgemaakt door de gemeente ter verfijning van het gewestplan. Het is de voorganger van een RUP. De bestaande BPA’s blijven evenwel rechtsgeldig.

Een BPA legt voor een welbepaald gebied verordenend vast wat de bestemming is en welke activiteiten er mogelijk zijn, waar bebouwing kan komen en aan welke voorwaarden (zoals oppervlakte, hoogte, materiaalgebruik, ...) deze moet voldoen.

Een bijzonder plan van aanleg gaat meestal over een deel van het gemeentelijk grondgebied. Zo kunnen er evengoed meerdere BPA's van toepassing zijn in Diksmuide.

BPA's in Diksmuide

Plan_ID

NAAM

Datum goedkeuring

2.24_1_5

Oostvesten (Herziening C)

29/08/2000

2.24_3_2

Keizerhoek

20/04/2001

2.24_4_2

Centrum Keiem

10/07/1991

2.24_4_4

Centrum Keiem gedeeltelijke wijziging

20/04/2005

2.24_5_2

Tuinwijk herziening B

29/08/2000

2.24_5_3

Tuinwijk herziening C

29/04/2005

2.24_7_3

Dorpskom + uitbreiding

07/02/2003

2.24_8_3

Woumenweg-West

08/11/1990

2.24_9_1

Leke-centrum oostendestraat

23/02/1993

2.24_10_1

Rijkswachtstraat Noord-Oost

28/02/1996

2.24_11_1

Rijkswachtstraat Zuid-Oost

21/03/1996

2.24_12_1

Ambachtelijke zone Molenstraat (pervijze)

25/06/1998

2.24_13_1

Zonevreemde bedrijven fase 1

25/04/2000

2.24_14_1

Zonevreemde bedrijven fase 2

17/11/2004

2.24_15_1

Centrum voor ouderenzorg

17/08/2005

2.24_16_1

Zonevreemde bedrijven fase 3

20/12/2006

Niet alle documenten zijn digitaal beschikbaar. Raadpleeg de dienst ruimtelijke ordening voor verdere informatie.