naar inhoud

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (R.U.P.) is de “opvolger” van het Bijzonder Plan van Aanleg. Een R.U.P. geeft uitvoering aan een Ruimtelijk Structuurplan. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden,
  • waar al dan niet mag worden gebouwd en volgens welke stedenbouwkundige voorschriften
  • waaraan huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen:
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

De stad maakt gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op. Ook de provincie en het gewest doen dat.

Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

De volgende gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn van toepassing in Diksmuide (goedgekeurd en verschenen in het staatsblad):

Plan_ID

 NAAM

Datum goedkeuring

staatsblad

2.14_1_1

 Waterstraat_Einsdijk

21/12/2006

31/01/2007

2.14_2_1

 Centrum Pervijze

17/01/2008

05/03/2008

2.14_3_1

 Kruiskalsijdemolen

21/12/2006

31/01/2007

2.14_4_1

 Jeugdheem Keiem

21/01/2010

15/02/2010

2.14_5_1

 Centrum Diksmuide

06/03/2013

26/04/2013

2.14_7_1

 Kerkhof Woumen

04/08/2011

18/08/2011

2.14_8_1

 Esenweg

22/08/2013

16/10/2013

2.14_9_1

 Leke Centrum

29/01/2015

24/03/2015

2.14_12_1

 Kasteelsite Hof ter Heyde

29/10/2015  24/01/2016

 2.14_13_1

 Voormalige site Vandezande

 22/06/2015 17/11/2015
2.14_14_3 Stationsbuurt

22/07/2021   

18/10/2021

De volgende gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn voorlopig vastgesteld en hierover wordt momenteel een openbaar onderzoek georganiseerd:

Plan_ID

NAAM

Datum openbaar onderzoek

-

-

-

De volgende gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn definitief vastgesteld, maar moeten nog goedgekeurd worden door de provincie :

Plan_ID

NAAM

Datum DV

     

-

-

-

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

Door de provincie West Vlaanderen werden op het grondgebied van Diksmuide de volgende provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (P.R.U.P.) vastgesteld:

Plan_ID

NAAM

Datum goedkeuring

staatsblad

2.13_1_1

Zuidwestelijke omleiding

24/10/2008

07/11/2008

2.13_3_1

Stock Americain

23/06/2010

14/07/2010

2.13_4_1

Afbakening kleinstedelijk gebied Diksmuide

22/09/2011

25/01/2012

2.13_5_1

Solitaire vakantiewoningen

18/10/2013

17/12/2013

De provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen vind je via bijgevoegde link.

 

Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Door de Vlaamse regering werden op het grondgebied van Diksmuide de volgende Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen goedgekeurd:

Plan_ID

NAAM

Datum goedkeuring

staatsblad

2.12_1_1

De Blankaart en Merkembroek

03/04/2009

30/04/2009

2.12_3_1

Wegverbinding Ieper-Veurne

21/06/2013

17/07/2013

De gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen vind je via bijgevoegde link.