naar inhoud

Meldingskaart

Met de meldingskaart krijg je de mogelijkheid om suggesties, vragen, klachten en problemen aan het stadsbestuur mee te delen. De meldingen komen toe bij de meldingsdienst en worden vandaaruit doorgegeven aan de betrokken dienst(en) voor verdere afhandeling. Je krijgt dan een antwoord van de dienst die instaat voor de afhandeling van de melding.

Anonieme meldingen worden normaal niet behandeld.

E-loket