naar inhoud

Huurdersbond West-Vlaanderen

De Huurdersbond geeft informatie en advies aan private en sociale huurders. Huurders kunnen er terecht met vragen over hun rechten en plichten. Ze krijgen ook advies bij concrete vragen of problemen over bijvoorbeeld opzeg, huurwaarborg, herstellingen, indexering ...  Ook hulp bij het opstellen van brieven is mogelijk.

De Huurdersbond verdedigt de belangen van alle huurders in de private en sociale huursector en komt op voor al wie het extra moeilijk heeft op de huurmarkt.  De huurder staat centraal voor de organisatie: verhuurders of eigenaars kunnen er niet terecht voor advies.

Huurdersbonden bieden ook vorming aan diensten en verenigingen.

Het adviespunt van de Huurdersbond West-Vlaanderen wordt ingericht in het administratief centrum, Heernisse 6 in Diksmuide, elke maandag van 10 tot 12 uur.

Wat meebrengen

  • breng steeds je huurcontract mee