naar inhoud

Adoptie - aanvraag uittreksel

Een uittreksel kan je digitaal aanvragen via het formulier onderaan deze pagina. Sinds 1 september 2005 is de nieuwe adoptiewetgeving van kracht. Voor meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure in België en in het buitenland kan je terecht op de website van FOD Justitie: www.just.fgov.be/adoptie of de website van Kind en Gezin.

Hoe aanvragen

  • Online met je elektronische identiteitskaart (eID). Je ontvangt het attest meteen.
  • Via de dienst burgerzaken.
    • Kom langs tijdens de openingsuren of maak een afspraak. 

Reglement

Bescherming van persoonsgegevens en privacy

De gegevens die je op dit formulier hebt ingevuld, gebruikt Stad Diksmuide voor de verwerking van je aanvraag. De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt je tegen alle misbruiken van deze gegevens. Je kan je gegevens steeds inkijken en laten verbeteren op onze dienst. Meer informatie over deze wetgeving krijg je bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Waterloolaan 115 B-1000 Brussel, tel: 02 542 72 00, fax: 02 542 72 01 en 02 542 72 12, e-mail: commission@privacy.fgov.be.

E-loket

  • Uittreksel adoptie - meteen in je mailbox

    eID