naar inhoud

Ondersteuning zwaluwnesten

Zwaluwen

De laatste jaren hebben de zwaluwen het steeds moeilijker. Het aantal huis-, boeren- en gierzwaluwen in ons land is de laatste jaren drastisch verminderd. Om het zwaluwbestand terug te laten stijgen lanceerde het stadsbestuur volgende maatregelen ter ondersteuning:

 • een toelage voor het onderhouden van zwaluwnesten;
  • één nest: 10 EUR
  • een kleine kolonie (2 tot 5 nesten): 15 EUR
  • een middelgrote kolonie (6 tot 10 nesten): 25 EUR
  • een grote kolonie (11 tot 20 nesten): 40 EUR
  • een zeer grote kolonie (meer dan 20 nesten): 50 EUR
 • gratis mestplankjes die hun uitwerpselen opvangen;
 • gratis zwaluwhuisnummer;
 • kunstnest: dit kan helpen om een kolonie op te starten of om na een renovatie de zwaluwen een handje te helpen. Natuurlijk is niet elke locatie geschikt. Een vrijwilliger kan je hierbij helpen.

 
Oorzaken achteruitgang zwaluwen

De forse achteruitgang van het aantal zwaluwen heeft verschillende oorzaken:

 • Schaalvergroting en intensivering van de landbouw leidt tot minder diversiteit in het landbouwlandschap en een verminderd aanbod aan voedsel en een geschikte habitat.
 • Door het gebruik van pesticiden zijn er bovendien steeds minder insecten, waardoor de zwaluwen giftige stoffen binnenkrijgen en/of minder voedsel vinden.
 • Gebouwen worden hermetisch afgesloten waardoor er minder geschikte plekjes zijn om een nest te maken.
 • Het gebrek aan modderpoeltjes zorgt er voor dat zwaluwen onvoldoende materiaal vinden om hun nesten te bouwen. Als ze er dan toch in slagen, worden deze helaas vernietigd of verwijderd omdat de uitwerpselen op het trottoir of voor de voordeur terecht komen.
 • Nesten van gierzwaluwen worden dan weer vaak onbewust vernietigd bij het dichtmaken van kieren of spleten in het dak.

Voorwaarden

Een vrijwilliger komt ter plaatse om na te gaan of er daadwerkelijk zwaluwen huizen. 

Hoe aanvragen

Dringend tijd om de zwaluwen (het troeteldier van Diksmuide) een handje te helpen, en daarvoor rekenen we ook op jouw hulp! Heb jij een zwaluwnest gespot bij je thuis? Dan kun je de premie (of andere ondersteuning) aanvragen. Vul het formulier in en dien het in bij de dienst milieu vóór eind oktober.

Kostprijs

Deze ondersteuning is volledig gratis. 

E-loket