naar inhoud

Ondersteuning zwaluwnesten

Zwaluwen

De laatste jaren hebben de zwaluwen het steeds moeilijker. Het aantal huis-, boeren- en gierzwaluwen in ons land is de laatste jaren drastisch verminderd. Om het zwaluwbestand terug te laten stijgen lanceerde het stadsbestuur volgende maatregelen ter ondersteuning:

 • gratis mestplankjes die hun uitwerpselen opvangen;
 • gratis zwaluwhuisnummer;
 • gratis kunstnest: dit kan helpen om een kolonie op te starten of om na een renovatie de zwaluwen een handje te helpen. Natuurlijk is niet elke locatie geschikt. Een vrijwilliger kan je hierbij helpen.

Oorzaken achteruitgang zwaluwen

De forse achteruitgang van het aantal zwaluwen heeft verschillende oorzaken:

 • Schaalvergroting en intensivering van de landbouw leidt tot minder diversiteit in het landbouwlandschap en een verminderd aanbod aan voedsel en een geschikte habitat.
 • Door het gebruik van pesticiden zijn er bovendien steeds minder insecten, waardoor de zwaluwen giftige stoffen binnenkrijgen en/of minder voedsel vinden.
 • Gebouwen worden hermetisch afgesloten waardoor er minder geschikte plekjes zijn om een nest te maken.
 • Het gebrek aan modderpoeltjes zorgt er voor dat zwaluwen onvoldoende materiaal vinden om hun nesten te bouwen. Als ze er dan toch in slagen, worden deze helaas vernietigd of verwijderd omdat de uitwerpselen op het trottoir of voor de voordeur terecht komen.
 • Nesten van gierzwaluwen worden dan weer vaak onbewust vernietigd bij het dichtmaken van kieren of spleten in het dak.

E-loket

 • Aanvraag mestplankjes en kunstnesten

  Formulier

Openingsuren & contact

Milieu en duurzaamheid

Tel.
051 79 31 40
e-mail
milieu@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur