naar inhoud

Gebruik veld- en luchtdrukkanonnen - melding

Het gebruik van veld- en luchtdrukkanonnen voor het verjagen van vogels is gebonden aan een gemeentelijke reglementering. In het politiereglement zijn volgende bepalingen opgenomen in verband met het gebruik ervan:

  • Het gebruik is enkel toegestaan mits een voorafgaande melding aan de burgemeester. Het aanvraagformulier is te verkrijgen op het stadhuis, de Technische Dienst en online aan te vragen via deze website.
    Het gebruik is toegestaan tussen 31 maart en 30 september van zonsopgang tot 10 uur en van 16 uur tot zonsondergang. Enkel met een schriftelijke beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen kan afgeweken worden van deze regel.
  • Elk luchtdrukkanon moet op minimum 200 meter ten opzichte van woningen en minimum 50 metervan de openbare weg worden opgesteld.
  • De vuurmond van het veldkanon moet weggedraaid zijn van de dichtstbijzijnde woning en de dichtstbijzijnde openbare weg.

E-loket

  • Gebruik veldkanonnen en luchtdrukkanonnen - aanvraag

    Formulier