naar inhoud

Gebruik veld- en luchtdrukkanonnen - aanvraag

Het gebruik van veld- en luchtdrukkanonnen voor het verjagen van vogels is gebonden aan een gemeentelijke reglementering. In het politiereglement zijn volgende bepalingen opgenomen in verband met het gebruik ervan:

  • Het gebruik is enkel toegestaan mits een voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de burgemeester.
  • Het gebruik is enkel toegestaan tussen 31 maart en 30 september.
  • Het is ten strengste verboden om luchtdrukkanonnen te gebruiken tussen 21 en 8 uur.
  • Elk luchtdrukkanon moet op minimum 300 meter ten opzichte van woningen en minimum 200 meter van de openbare weg worden opgesteld.
  • De vuurmond van het veldkanon moet weggedraaid zijn van de dichtstbijzijnde woning en de dichtstbijzijnde openbare weg.
  • Het kanon mag nooit meer dan 6 knallen per uur afvuren.

Hoe aanvragen

Het gebruik van een veld- en luchtdrukkanon kan worden aangevraagd via het e-loket.

Bekijk ook

Stel je vast dat in jouw buurt een veld- of luchtdrukkanon in werking is getreden, en vraag je je af of deze voldoet aan de voorwaarden?

Neem contact op met de dienst leefmilieu (binnen de kantooruren) of met de lokale politie (buiten de kantooruren).

E-loket

  • Gebruik veldkanonnen en luchtdrukkanonnen - aanvraag

    Formulier

Openingsuren & contact

Milieu en duurzaamheid

Tel.
051 79 31 40
e-mail
milieu@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur