naar inhoud

Heffing waterverontreiniging (vrijstelling)

Beschikt u over een IBA (individuele behandeling afvalwater) dan kan u een vrijstelling bekomen voor de heffing op waterverontreiniging. U kan een attest van de burgemeester bekomen indien uw IBA correct werkt.

Hiervoor neemt u best contact op met de dienst duurzaamheid.