naar inhoud

Subsidie Noord-Zuid

Wereldkaart projecten Diksmuide

Het stadsbestuur kent in samenspraak met de Noord-Zuidraad subsidies toe aan verenigingen, scholen, organisaties en inwoners die activiteiten/campagnes opzetten in kader van Noord-Zuidwerking. Er bestaan drie soorten subsidies:

Noordsubsidie

  • Voor activiteiten met een educatief en/of sensibiliserend karakter:
    Organiseer je een educatieve of sensibiliserende activiteit rond noord-zuidthema's in Diksmuide? Dan kun je een subsidie aanvragen en maximum 100 euro ontvangen ter ondersteuning.
  • Voor activiteiten met een financieel karakter:
    Organiseer je een activiteit met als doelstelling geld op te brengen voor de realisatie van een project in het zuiden of als ondersteuning in het kader van noodhulp? Dan kun je een subsidie aanvragen en maximum 100 euro ontvangen ter ondersteuning.

Zuidsubsidie

Diksmuidelingen die een project opzetten in het Zuiden kunnen een subsidie bekomen van maximum 500 euro. Het gaat om structurele hulp zoals bijvoorbeeld een drinkwaterpomp, sanitaire voorzieningen, klaslokalen bouwen, ...

Noodhulp

Bij rampen kan het college van burgemeester en schepenen op advies van de Noord-Zuidraad een subsidie toekennen aan initiatieven ter bestrijding van rampen of noodgebieden.

Wereldkaart projecten

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1Ng1869QV612b0Mm9vEVxN2m_mMLi-Anh

Meer info 

Voorzitter
Rik
Maekelberg
Sint-Sebastiaanlaan 24, Diksmuide
0476/65 36 78
rik.maekelberg@skynet.be

Secretariaat
Ilse Laverge
Grote Markt 6, Diksmuide
051 79 30 36
ilse.laverge@diksmuide.be