naar inhoud

Sporthal De Pluimen

Sporthal De Pluimen

De sporthal wordt geëxploiteerd door Farys, Stropstraat 1, 9000 Gent, BTW BE 0200 068 636

De sportdienst, gevestigd in de sporhal De Pluimen, is iedere werkdag open van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. De sporthal kan, van maandag tot en met zaterdag, dagelijks gereserveerd worden van 8 tot 24 uur. Op zondag van 8 tot 13 uur. Uitzonderingen op deze uren moet je schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Het huishoudelijk reglement van Sporthal De Pluimen kan je downloaden in de rechterkolom op deze pagina.

Kostprijs

De tarieven voor het gebruik van Sporthal De Pluimen kan je downloaden in de rechterkolom op deze pagina.