naar inhoud

Kwaliteitsvol renoveren

Er zijn vier verschillende instanties die premies geven voor verbeterings- of aanpassingswerken aan de woning: de federale overheid, het Vlaams Gewest, het stadsbestuur en de netbeheerder.

Het aanvraagformulier tot het bekomen van een premie dien je correct in te vullen en de nodige attesten toe te voegen. Medewerkers van WoonWinkel West kunnen je hierbij helpen.

Federale Overheid

Alle informatie rond belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen, vind je terug op www.energiesparen.be/subsidies/belastingvermindering  

Vlaams Gewest

Voorwaarden en aanvraagformulieren om Mijn VerbouwPremie en de verbeterings- en aanpassingspremie van Wonen-Vlaanderen aan te vragen, zijn terug te vinden op www.wonenvlaanderen.be/premies

Stad Diksmuide

Isolatiepremie

Naast de Vlaamse premie voor isolatie kan je ook een gemeentelijke isolatiepremie aanvragen. Het bedrag is afhankelijk van de isolatie die je gebruikt en kan oplopen tot maximum 600 euro. In tegenstelling tot de Vlaamse premie is het niet verplicht om die isolatie door een erkend vakman te laten plaatsen om de gemeentelijke premie te ontvangen.

Omdat het stadsbestuur vanaf 2021 wil investeren in goede dakstructuren en een winddicht onderdak, kunnen verbouwers die de Vlaamse premie ontvangen bovenop dat bedrag nog eens 20% of 80% van de stad ontvangen.

Categorie A
Je plaatst een winddicht onderdak en/of vervangt dakstructuren door draagkrachtige elementen én je komt in aanmerking voor de Mijn VerbouwPremie, categorie dakrenovatie. De gemeentelijke premie bedraagt 20% van de totale kostprijs van de uitgevoerde werken met een maximum van 1.000 euro per woning.

Categorie B
Je plaatst een winddicht onderdak en/of vervangt dakstructuren door draagkrachtige elementen én je komt in aanmerking voor de Mijn VerbouwPremie, categorie dakrenovatie én je behoort tot de laagste inkomenscategorie van de Mijn VerbouwPremie. De gemeentelijke premie bedraagt 80% van de totale kostprijs van de uitgevoerde werken met een maximum van 3.000 euro per woning.

Categorie C
Je plaatst een winddicht onderdak en/of vervangt dakstructuren door draagkrachtige elementen én je verhuurt de woning waar de werkzaamheden gebeurden of je zal er zelf uiterlijk binnen de 36 maanden gedomicilieerd zijn. De gemeentelijke premie bedraagt 20% van de totale kostprijs van de uitgevoerde werken met een maximum van 1.000 euro per woning.

Het reglement en het aanvraagformulier kan je rechts terugvinden.

Extra ondersteuning

Naast de gemeentelijke premies kunnen Diksmuidse (ver)bouwers ook nog steeds gratis advies ‘duurzaam (ver)bouwen en wonen’ van Acasus ontvangen. Ook gratis renovatiebegeleiding van het energiehuis DVV Westhoek is mogelijk.

Contact

Meer informatie over de gemeentelijke (ver)bouwpremies via www.diksmuide.be/Wonen-en-verbouwen. Premies vraag je aan via WoonWinkel West, dat elke maandag- en dondervoormiddag spreekuur heeft in onze stad tussen 9 en 12 uur in het administratief centrum, Heernisse 6. Meer info via info@woonwinkelwest.be of 051 51 93 53.

Netbeheerder Fluvius

Voorwaarden en aanvraagformulieren om de premies van netbeheerder Fluvius aan te vragen, zijn terug te vinden op https://www.fluvius.be/nl/thema/premies. Voor verdere informatie over hoe en wat u kan besparen kan u hier terecht. 

Premiezoeker

Ga je bouwen, verbouwen, een bouwgrond kopen of wil je een woning huren of verhuren? Kijk dan op www.premiezoeker.be. De premiezoeker geeft je een antwoord op de vraag welke premies en steunmaatregelen je een beroep kan doen. Premiezoeker doet dit door de voorwaarden die voor elke premie worden gesteld bij je af te toetsen door middel van een vragenlijst.

Surf dus snel naar www.premiezoeker.be