naar inhoud

Huisvestingspremies

Er zijn vier verschillende instanties die premies geven voor verbeterings- of aanpassingswerken aan de woning: de federale overheid, het Vlaamse Gewest, de gemeente en de netbeheerder.

Het aanvraagformulier tot het bekomen van een premie die je correct in te vullen en de nodige attesten toe te voegen. Medewerkers van WoonWinkel West kunnen je hierbij helpen.

 

Federale Overheid

Alle informatie rond belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen, vind je terug op www.energiesparen.be/subsidies/belastingvermindering  

 

Vlaams Gewest

Voorwaarden en aanvraagformulieren om de renovatiepremie en de verbeterings- en aanpassingspremie van Wonen-Vlaanderen aan te vragen, zijn terug te vinden op www.wonenvlaanderen.be/premies

 

Stad Diksmuide

Stad Diksmuide kent een gemeentelijke saneringspremie toe voor het saneren van een woning gelegen in Diksmuide, indien daarvoor de saneringspremie van het Vlaamse Gewest en/of de Provinciale premie voor vochtbestrijding en dakrenovatie of ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging werd verkregen.

Er wordt door stad Diksmuide eveneens een saneringspremie toegekend voor werken die tot doel hebben de woning, gelegen in Diksmuide, te voorzien van klein comfort.

Voorwaarden en aanvraagformulieren kun je hiernaast downloaden.

Dak- of zoldervloerisolatiepremie

In kader van het burgemeestersconvenant dat de stad Diksmuide ondertekende werd beslist om een premie toe te kennen voor het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie en gratis advies te verlenen rond het renoveren van een woning.


Waaruit bestaat het reglement?


Het reglement bestaat uit twee luiken:


- gratis advies rond duurzaam (ver)bouwen;

De stad Diksmuide neemt vanaf 1 januari 2017 de kost van het advies van het Provinciaal steunpunt duurzaam wonen en bouwen volledig op zich. Hierdoor wordt dit advies gratis voor inwoners van Diksmuide.


- premie voor dak- of zoldervloerisolatie.

Vanaf 1 januari 2017 kent de stad Diksmuide een premie toe voor wie zijn dak of zoldervloer kwaliteitsvol isoleert. De premie geldt enkel voor woningen in Diksmuide. Het is perfect mogelijk om deze premie te combineren met de premie voor dakisolatie van Infrax. Het bedrag van de premie hangt af van de warmteweerstand van het isolatiemateriaal:
- €250/woning: warmteweerstand van minstens 4,5 R-waarde m²K/W
- €600/woning: warmteweerstand van minstens 5,5 R-waarde m²K/W

Het volledige reglement kun je downloaden via de rechterbalk op deze pagina. 

Netbeheerder Fluvius

Voorwaarden en aanvraagformulieren om de premies van netbeheerder Fluvius aan te vragen, zijn terug te vinden op https://www.fluvius.be/nl/thema/premies. Voor verdere informatie over hoe en wat u kan besparen kan u hier terecht. 

Premiezoeker

Ga je bouwen, verbouwen, een bouwgrond kopen of wil je een woning huren of verhuren? Kijk dan op www.premiezoeker.be. De premiezoeker geeft je een antwoord op de vraag welke premies en steunmaatregelen je een beroep kan doen. Premiezoeker doet dit door de voorwaarden die voor elke premie worden gesteld bij je af te toetsen door middel van een vragenlijst.

Surf dus snel naar www.premiezoeker.be