naar inhoud

Leegstand van woningen en gebouwen

Wat is leegstand en het leegstandsregister?

Met leegstand wordt bedoeld:

 • een woning die langer dan 12 opeenvolgende maanden niet bewoond is;
 • een gebouw (< 500 m²) waarbij minstens 50% van de totale vloeroppervlakte langer dan 12 maanden niet in gebruik is volgens de functie.

Het leegstandsregister is een lijst van leegstaande woningen en gebouwen. Dit register wordt jaarlijks, in opdracht van de gemeente, geactualiseerd door de intergemeentelijke samenwerking WoonWinkel West.

Een leegstaande woning heeft veel nadelen:

 • veel leegstaande woningen zorgen voor verloedering van de omgeving
 • je verliest als eigenaar huurgelden
 • leegstand zorgt voor waardevermindering van je woning
 • je betaalt een belasting als de woning of het gebouw lang leegstaat

Leegstand wordt vastgesteld aan de hand van één of meerdere indicaties:

 • geen inschrijving in het bevolkingsregister
 • geen aangifte als tweede verblijf
 • gebroken ramen
 • uitpuilende brievenbus
 • overwoekerde tuin
 • ...
 •  

Hoe los je leegstand op?

a. De woning zelf bewonen

De woning wordt geschrapt uit het leegstandsregister wanneer deze gedurende een termijn van minstens zes maanden onafgebroken bewoond werd. Indien de woning moet gerenoveerd worden, kan je recht hebben op premies. Voor inlichtingen kan je terecht aan het woonloket van WoonWinkel West.

b. De woning verhuren

Wanneer de woning verhuurd wordt, is het belangrijk dat de woonkwaliteit in orde is. Dat wil zeggen dat de woning moet voldoen aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en basiscomfort.

Wie zelf verhuurt, dient zelf een huurder te zoeken, een huurcontract op te stellen, een plaatsbeschrijving op te maken en de betalingen op te volgen.

De woning kan ook verhuurd worden aan het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK). Voor meer informatie, zie de pagina over het RSVK.

c. Het gebouw (laten) gebruiken volgens de functie

Een gebouw wordt geschrapt uit het leegstandsregister wanneer het gedurende zes maanden voor meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte en overeenkomstig de functie gebruikt wordt.

d. De woning of het gebouw verkopen

De verkoop van de woning of het gebouw moet gemeld worden na het verlijden van de verkoopakte bij de notaris.

e. De woning of het gebouw afbreken

De sloping van een woning of gebouw dient gemeld te worden nadat de afbraakwerken voltooid zijn.

 

Gevolgen van de opname in het leegstandsregister

 • Voorkooprecht: op een pand dat is opgenomen in het leegstandsregister, is een recht van voorkoop van toepassing. Dat wil zeggen dat bij verkoop van het pand de notaris het voorkooprecht moet voorleggen aan de gemeente, het OCMW, de sociale huisvestingsmaatschappijen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).
 • Heffing: voor een pand dat opgenomen werd in het leegstandsregister, is een heffing verschuldigd. De heffing is voor het eerst verschuldigd nadat het pand 1 jaar op de leegstandsinventaris staat.

 

Vrijstelling van heffing

In bepaalde gevallen kan men vrijstelling verkrijgen van de heffing op leegstand. Dit houdt in dat tijdelijk geen leegstandsbelasting moet betaald worden.

Er zijn twee soorten vrijstellingen:

 • vrijstelling toegekend aan het pand
 • vrijstelling toegekend aan een persoon.