naar inhoud

Taken college

Het College van Burgemeester en Schepenen is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur, dat instaat voor het dagelijks bestuur.

Het College vergadert doorgaans elke dinsdagnamiddag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Openingsuren & contact

Secretariaat

Tel.
051 79 32 00
e-mail
secretariaat@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur
Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar