naar inhoud

Taken college

Het College van Burgemeester en Schepenen is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur, dat instaat voor het dagelijks bestuur.

Het College vergadert doorgaans elke dinsdagnamiddag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.