naar inhoud

Beleidsscan

In oktober 2024 zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Het managementteam nam samen met alle diensten het initiatief om in aanloop naar die verkiezingen een beleidsscan op te maken.

Voorbereiding


De opmaak van de beleidsscan vormt de eerste etappe in de voorbereiding van de nieuwe legislatuur. De scan wil politieke partijen in Diksmuide vier zaken meegeven:

  • een externe omgevingsanalyse die nuttige cijfergegevens en statistieken over Diksmuide bundelt, aangevuld met een beknopte tendensanalyse door onze diensten
  • een overzicht van alle lopende en geplande projecten en de financiële repercussies die de projecten al dan niet (al) hebben
  • een overzicht van de financiële beleidsruimte
  • een analyse van onze bestuurskracht


De beleidsscan geeft dus louter objectieve informatie over de Diksmuidse realiteit, waarmee lokale beleidsmakers rekening kunnen houden bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s.

Na de verkiezingen

Van zodra de nieuwe bestuursploeg aangesteld wordt, start de opmaak van het beleidsplan, het plan dat zes jaar lang de leidraad vormt van het Diksmuidse beleid. Via omgevingsanalyses worden de noden en behoeften van zowel burgers, ondernemers, verenigingen, personeelsleden … vastgesteld. Die informatie levert een schat aan informatie, om op basis hiervan beleidskeuzes te kunnen maken, en uiteindelijk tot een meerjarenplan 2026-2031 te komen.

Openingsuren & contact

Secretariaat

Tel.
051 79 32 00
e-mail
secretariaat@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 14 tot 17 uur