naar inhoud

Collegezittingen

Het college van burgemeester en schepenen vergadert wekelijks. Dit normaal op dinsdagnamiddag. De zittingen zijn niet publiek.

Het secretariaat staat in overleg met de algemeen directeur in voor de voorbereiding van de Collegezittingen.
De leden van de gemeenteraad kunnen de verslagen via het extranet raadplegen.
Binnen de rubriek 'Nieuws' houden wij er ook aan om belangrijke beslissingen kort toe te lichten, dit binnen de perken van hetgeen diverse wetten, decreten en reglementen toelaten.

Agendapunten voor het College dienen gericht te worden aan:
Stad Diksmuide
College van Burgemeester en Schepenen
Heernisse 6, 8600 Diksmuide
secretariaat@diksmuide.be

Openingsuren & contact

Secretariaat

Tel.
051 79 32 00
e-mail
secretariaat@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur
Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar